ကဲ Shortcut နဲ႔ သံုးၾကမယ္ဆိုရင္ေတာ့....

မိမိကြန္ျပဴတာကို Shortcut နဲ႔သံုးၿပီး ေလ႔လာရင္ ပိုျမန္ႏိုင္ပါတယ္။
download here! ဒီမွာ ေဒါင္းၿပီး
ဖတ္ေစခ်င္ပါတယ္....

No comments:

Post a Comment